Vizyon & Misyon

Vizyon

Kahramanmaraş ilini Bilişim alanında bulunduğu bölge içerisinde lider konuma taşımak ve Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi ile Türkiye ekonomisine yapılan katkıda ilk 20 şehirden biri olmak.

Misyon

Kümelenme içerisinde yer alan firmalar ve kurumlar arası iş birliği, deneyim paylaşımı ve nitelikli projeler vasıtası ile Bilişim Teknolojileri alanında başta bölge içinde olmak üzere Türkiye’nin ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünleri ve teknolojileri geliştirebilmek.