Uluslararasılaşma Desteği ve Yeni Pazarlara Erişim

Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi, Kahramanmaraş'ta bulunan Enterprise Europe Network Consortium (EEN EASTMED - http://www.eenakdeniz.org.tr/EN/) ile yakın ilişkilere sahiptir. EEN'den sorumlu kuruluş Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Kümelenme, EEN'den sorumlu kuruluştan, özel ağları aracılığıyla iş ortaklığı, teknoloji ortaklığı ve araştırma ortaklığı fırsatlarına erişilmesi konusunda destek almaktadır. Ayrıca AB etkinlikleri, fonları, eğitimleri, bilgilendirme günleri ile ilgili son bilgiler toplanmakta ve üyelerle paylaşılmaktadır.