Teknoloji Hizmetlerine, Tesislere ve Eğitim Fırsatlarına Erişim

Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi, Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde faaliyet gösterdiği için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (https://www.ksu.edu.tr) ile organik ilişkileri bulunmaktadır. Bu nedenle kümelenme üyeleri, Ar-Ge, iş ve yönetimle ilgili sorunları için araştırma merkezlerine, laboratuvarlara ve teknoloji transfer ofisine erişme fırsatına sahiptir.

Kahramanmaraş Teknokent'teki konferans salonu da kümelenme üyelerinin kullanımına açıktır ve yönetim ekibi, sektörle ilgili konularda düzenli olarak eğitimler ve bilgilendirme günleri düzenlemektedir.