Bilgisayar Mühendisliği Toplantı

Kahramanmaraş Bilişim Kümelenmesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ziyaret ederek kümelenme faaliyetleri hakkında yapılan çalışmalar aktarılmış ve küme içerisinde yer alan firmalar ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile yapılacak ortak çalışmalar değerlendirilmiştir.