Kümelenme Üyelerine Katma Değerli Danışmanlık Hizmetleri

Kümelenme yönetimi ekibi, Ar-Ge mevzuatı, vergi teşvikleri, finansman kaynakları, girişimcilik ve fikri mülkiyet hakları alanında büyük bir bilgi ve uzmanlığa sahiptir. Kümelenme üyeleri, yönetim ekibine kolayca erişebilmekte ve sorularını sorabilmekte veya daha detaylı hizmet alabilmek için kapsamlı hizmet alma talebi yapabilmektedir. Yönetim ekipleri, halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla üyelerine daha ayrıntılı hizmetler de sağlayabilmektedir.