Küme Yönetim Ekibi

Kümelenme Yöneticisi

Prof. Dr. Mahit Güneş

Proje Yöneticisi

Teknokent / Oğuz Ciğerlioğlu

ECCP Sorumlusu

Erdal Kılıç

Uluslararasılaşma Sorumlusu

Fatih Keçecioğlu

Kümelenme Asistanı

Mine Karabörk