İşbirliği Faaliyetlerini Destekleme

Kümelenme yönetimi ekibi, üniversiteler, araştırma merkezleri, Kahramanmaraş bölgesi içinde veya dışında bulunan büyük şirketler ve kamu kuruluşları gibi çeşitli organizasyonlarla işbirliği içinde kümelenmeyi teşvik etmek için büyük çaba göstermektedir. Ayrıca Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Teknolojileri Kümelenmesi, üyelerinin işbirliği potansiyelini artırmak için yerel, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen projeler hazırlamakta ve yürütmektedir.