Sunulan Hizmetler

Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi, Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde kurulmuş olup, üniversiteler, araştırma merkezleri, devlet kurumları (sanayi ve ticaret odası, STK'lar, geliştirme ajansı vb.) ve Kahramanmaraş Bölgesi'nde yer alan potansiyel müşteriler gibi kurumları barındırmaktadır.

Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi'nin temel amacı, katma değerli hizmetler sunarak üyelerinin yenilik ve üretim kapasitesini artırmaktır. Ayrıca, kümelenme ekosistemini Avrupa'daki işbirliği ortaklarıyla birleştirmeye ve Kahramanmaraş Bölgesi dışında ve yurtdışında yeni pazarlara erişmeye yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Teknolojileri Kümelenmesi tarafından verilen hizmetlerin detayları aşağıda yer almaktadır;

Uluslararasılaşma Desteği ve Yeni Pazarlara Erişim

Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi, Kahramanmaraş'ta bulunan Enterprise Europe Network Consortium (EEN EASTMED - http://www.eenakdeniz.org.tr/EN/) ile yakın ilişkilere sahiptir. EEN'den sorumlu kuruluş Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Kümelenme, EEN'den sorumlu kuruluştan, özel ağları aracılığıyla iş ortaklığı, teknoloji ortaklığı ve araştırma ortaklığı fırsatlarına erişilmesi konusunda destek almaktadır. Ayrıca AB etkinlikleri, fonları, eğitimleri, bilgilendirme günleri ile ilgili son bilgiler toplanmakta ve üyelerle paylaşılmaktadır.

Teknoloji Hizmetlerine, Tesislere ve Eğitim Fırsatlarına Erişim

Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi, Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde faaliyet gösterdiği için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (https://www.ksu.edu.tr) ile organik ilişkileri bulunmaktadır. Bu nedenle kümelenme üyeleri, Ar-Ge, iş ve yönetimle ilgili sorunları için araştırma merkezlerine, laboratuvarlara ve teknoloji transfer ofisine erişme fırsatına sahiptir.

Kahramanmaraş Teknokent'teki konferans salonu da kümelenme üyelerinin kullanımına açıktır ve yönetim ekibi, sektörle ilgili konularda düzenli olarak eğitimler ve bilgilendirme günleri düzenlemektedir.

Girişimcilik Faaliyetleri

Kümelenme yönetimi ekibi, kümelenmenin yüksek nitelikli geleceğin üyelerinin başlıca kaynaklarından biri olduğu için girişimcilik faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Yeni girişimler, finansal kaynak ve deneyim eksikliğinden dolayı kırılgan olduklarından, özel bir dikkatle ele alınmaları gerekir. Bu nedenle kümelenme, yeni girişimcilere yardımcı olmak için ön kuluçka ve kuluçka merkezlerini işletmekte ve öğrencilerin, yeni mezunların ve akademisyenlerin iş hayatına girmelerine destek olmak için girişimcilik programları yürütmektedir.

Kuantum Ön Kuluçka Merkezi ve Mikro Kuluçka Merkezi Kahramanmaraş Teknokent'in yardımıyla Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi tarafından işletilmektedir. Ayrıca girişimcilere yönelik bir diğer hizmet de kendi işini kurmak isteyen girişimcilere finansal destek ve eğitim hizmetleri veren “TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Programı” dır.

Kümelenme Üyelerine Katma Değerli Danışmanlık Hizmetleri

Kümelenme yönetimi ekibi, Ar-Ge mevzuatı, vergi teşvikleri, finansman kaynakları, girişimcilik ve fikri mülkiyet hakları alanında büyük bir bilgi ve uzmanlığa sahiptir. Kümelenme üyeleri, yönetim ekibine kolayca erişebilmekte ve sorularını sorabilmekte veya daha detaylı hizmet alabilmek için kapsamlı hizmet alma talebi yapabilmektedir. Yönetim ekipleri, halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla üyelerine daha ayrıntılı hizmetler de sağlayabilmektedir.

İşbirliği Faaliyetlerini Destekleme

Kümelenme yönetimi ekibi, üniversiteler, araştırma merkezleri, Kahramanmaraş bölgesi içinde veya dışında bulunan büyük şirketler ve kamu kuruluşları gibi çeşitli organizasyonlarla işbirliği içinde kümelenmeyi teşvik etmek için büyük çaba göstermektedir. Ayrıca Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Teknolojileri Kümelenmesi, üyelerinin işbirliği potansiyelini artırmak için yerel, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen projeler hazırlamakta ve yürütmektedir.

Bilgi Paylaşımı ve Kümelenmenin Temsil Edilmesi

En son sektörel haber ve etkinlikler, yeni ulusal ve uluslararası finansman programları, ilgili mevzuatlardaki güncellemeler, eğitim ve bilgilendirme günleri, yarı zamanlı ve / veya staj fırsatları ile ilgili bilgiler üye e-posta bilgileri veri tabanı aracılığıyla kümelenme üyelerine düzenli olarak duyurulmaktadır. Ayrıca odalar, STK'lar vb. Kamu kurumları ile yapılan toplantılarda kümelenme temsil edilmekte ve kümelenme adına faaliyetler gerçekleştirilmektedir.