Hakkımızda

Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi ilk çalışmalarını 2012 yılında başlatmış ve bölge içerisinde Bilişim Teknolojisi alanında faaliyet gösteren firmaların katılımı ve bölge içindeki aktörlerin desteği ile yapılan rekabet analizleri sonucunda 2020 yılında platform olarak kurulmuştur.

Kuruluşu yeni olmasına karşın çalışmalara başladığı ilk günden itibaren, eğitim yönlendirme ve üyeler arası çapraz ilişki geliştirmeye önem veren platform, üyelerini rekabetçi bir ortamda sürekli ilerletmeyi, gerekli alanlarda teknoloji transferleri ile kabiliyetlerinin artırılması ve iş birliği köprülerinin oluşmasını hedeflemektedir.

BİLKÜM yapılanması olarak;

- Artan iş birlikleri ve gelişen yetenekleri etkin hale getirmek,

- Uluslararası pazara açılış için gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlamak,

- Akademik çalışmalarla ve üniversitelerle çalışarak KOBİ’lere teknoloji transferi yapmak,

- Bilişim Teknolojisi alanında çalışan üyelerimizi ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale getirmek,

- Yetenekleri gelişen KOBİ'lere yabancı rakiplere karşı rekabet avantajı oluşturmak,

- Bölgesel rekabet avantajı oluşturmak ve bölgeyi bilişim teknolojileri merkezi yapmak,

İçin yola çıkmıştır. BİLKÜM çatısı altında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kahramanmaraş Teknoloji Transfer Ofisi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi destekleriyle araştırmadan son ürüne kadar geniş yardım, rekabet ve iş birliği yelpazesi sunulmaktadır. Bu destekler ile kurulum aşamasından itibaren,

- Uluslararasılaşma Desteği ve Yeni Pazarlara Erişim,

- Teknoloji Hizmetlerine, Tesislere ve Eğitim Fırsatlarına Erişim,

- Girişimcilik Faaliyetleri,

- Kümelenme Üyelerine Katma Değerli Danışmanlık Hizmetleri,

- İş birliği Faaliyetlerini Destekleme,

- Bilgi Paylaşımı ve Kümelenmenin Temsil Edilmesi,

hizmetleri verilmektedir.