Faaliyetler
Kümelenme Yönetimi Seçimi
Kahramanmaraş Teknokent Bilişim kümelenmesi (BİLKÜM) organizasyon yapısı oluşturulması amacıyla 1 Kasım 2020 tarihinde kümelenme yönetimi seçimi yapılarak küme yönetimi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı: Mahit Güneş (Elotek Elektronik) Yönetim Kurulu Başkan Yrd: Ahmet Akkök (Arneca Teknoloji) Yönetim Kurulu Üyesi: Oğuz Ciğerlioğlu (Kahramanmaraş Teknokent) Yönetim Kurulu Üyesi: Avni Arıkan (T-Soft) Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Dokumacı (Dokel Yazılım) Yapılan toplantı sonrası küme faaliyetlerinin planlaması, kümelenme yol haritası değerlendirilmiş ve üye firmaların beklentileri değerlendirilmiştir.
oku
Kümelenme Eğitimi
Kahramanmaraş Teknokent’te faaliyette bulanan firmalara yönelik kümelenme eğitimi ON7 Danışmanlık ve Destekarge Danışmanlık işbirliğinde Teknokent eğitim salonunda düzenlendi. Kümelenmenin yapısı, firmalara sağlayacağı faydalar ve kümelenme ekosistemi sunumu yapılarak, eğitim firmalardan gelen soruların cevaplanması ile tamamlandı.
oku
Bilgisayar Mühendisliği Toplantı
Kahramanmaraş Bilişim Kümelenmesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ziyaret ederek kümelenme faaliyetleri hakkında yapılan çalışmalar aktarılmış ve küme içerisinde yer alan firmalar ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile yapılacak ortak çalışmalar değerlendirilmiştir.
oku
Rektörlük Ziyareti
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi CAN ziyaret edilerek Bilişim Kümelenmesi oluşumu, faaliyetleri ve yol haritası hakkında bilgilendirme yapıldı.
oku
KASİAD Ziyaret
Kahramanmaraş Bilişim Kümelenmesi ilk ziyaretini Kahramanmaraş Sanayi ve İşadamları Derneği (KASİAD) Bilişim platformu ile gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede bölgenin bilişim ekosistemi değerlendirilerek Bilişim kümelenmesi çalışmaları hakkında bilgi aktarılmıştır. KASİAD Bilişim Platformu ile ortak çalışmalar planlanmıştır.
oku
Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi Stratejisinin Hazırlamasına Yönelik Danışmanlık Desteği
Kahramanmaraş Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan “Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi Stratejisinin Hazırlamasına Yönelik Danışmanlık Desteği” isimli proje Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) Teknik Destek Programı 2020 Yılı Mart-Nisan Dönemi kapsamında desteklenmeye uygun görülmüştür.
oku
Kahramanmaraş Teknokentte (KÜSİ) Buluşması
Kamu, üniversite ve sanayiciler arasında etkileşim ve işbirliği sağlamayı amaçlayan Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Buluşması Programı Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. ev sahipliğinde Teknokent Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasından isimleri buluşturan programın açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. Kamu, sanayi, üniversite işbirliğinin önemine vurgu yapan ve son yıllarda bu konuda önemli adımlar atıldığını hatırlatan Rektör Can, “Büyüme ve gelişmenin bu 3 önemli unsurunun işbirliği ülkemizin hak ettiği noktalara erişmesi için elzem. Kısır tartışmaları bir yana bırakıp, ülke için elzem olan bilgi paylaşımını sağlayıp ortak ürünler ortaya koymalıyız.” diye konuştu.KSÜ bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendiren Rektör Can, KSÜ Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM), Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş., Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Geliştirme ve Koordinasyon Biriminin yürüttüğü ve tamamladığı projelere ilişkin verileri katılımcılarla paylaştı. Toplantının verimli geçmesi temennisinde bulunan Rektör can, bu toplantılardan azami oranda istifade edip somut çıktılar alarak katma değer yaratacak ürünler ortaya koymayı arzu ettiklerini söyledi. Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Uzun da bir konuşma yaparak Kahramanmaraş’ın Türkiye ekonomisine katkılarından bahsetti. KÜSİ kapsamında il planlama kurulunun çalışma ve eylem planına ilişkin bilgiler veren İl Müdürü Uzun, teknoloji ve sanayi alanında son yıllarda yapılan atılımlar ve yapılması planlanan hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. ‘Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP)’ konulu sunumunu gerçekleştiren Mithat Kaya, “Bakanlık olarak KÜSİP aracılığı ile paydaşlarımızı birbirine yakınlaştırıp; proje ortaklığı, danışmanlık, yatırım ortaklığı, araştırma altyapılarının ortak kullanımı ve benzeri işbirlikleri kurmalarını hedefliyoruz.” dedi. Orhun Melik Buran ise; ‘Ulusal Ar-Ge İstatistikleri’, ‘Ülkemizde KÜSİ Ekosistemi’, ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİ Faaliyetleri’, ‘KÜSİ Faaliyetleri 2018 Yılı Değerlendirmesi ve 2019 Yılı Planlaması’ ve ‘Kahramanmaraş 2019 Yılı KÜSİ Faaliyetleri’ hakkında bilgiler verdi. Aynur Emre de ‘Laboratuvar ve Araştırma Altyapıları Portalı (LABS)’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Emre, LABS Portalının laboratuvarların birbirleriyle ve özel sektör kuruluşlarıyla Ar-Ge ve inovasyon projeleri bağlamında işbirliği yapabilmeleri ve kaynak kullanımında ortak hareket edebilmeleri için ülkemizde kullanılan laboratuvarların test, cihaz ve personel altyapılarına göre envanterinin çıkarılması, güncel tutulması ve kamuya açık arama motorunda listelenebilmesinin sağlanması amacıyla hazırlandığını söyledi. Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) Mehmet Bayram ise DMO tarafından yüksek teknolojili ürünlerin ticarileşmesi sürecinde hayata geçirilen ‘Tekno Katalog’ hakkında bilgiler verdi. Tekno Katalog platformunun KÜSİ’ye büyük değer katacağını ifade eden Bayram, yakın işbirliği çerçevesinde kÜSİ kapsamında geliştirilen ürünlerin DMO sistemine dâhil edilmesinin hedeflendiğini, gerçekleştirilecek çalışmalar ve entegrasyonlar ile kamu portalı üzerinden DMO’ya ulaşma imkânı sağlanacağını ifade etti. Program soru cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
oku
Teknokent Robot Yarışması (KSÜTEKNOROB)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. (Teknokent) işbirliğiyle 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması’nda (KSÜTEKNOROB) bu yıl 8 ülkeden 850 robot kayıt yaptırırken 510 robot yarışlara katıldı. 4-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında KSÜ Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 2’nci Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması’nın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör yaptı. Üniversitelerin rekabet sürecinde düzenledikleri faaliyetlerin çok önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Başkan Güngör, bu ve benzeri faaliyetlerin yaygınlaştırılması, etkin ve sürdürülebilir verimlilikle devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilişim teknolojilerinin günümüzdeki önemine dikkat çeken ve bilişim teknolojilerine sahip olmayan ülkelerin bağımsızlığının tehlikede olduğunu belirten Başkan Güngör, "Bilişim teknolojilerinin bir özelliği var. Dışa bağımlılık ciddi manada o ülkede kaynak transferine neden oluyor. Türkiye'nin bugün dışarıya ödediği yazılım maliyeti 10 milyar lira. Teknolojiye sahip olmazsanız, teknolojiyi yönetemezseniz ve kendi yazılımınıza ulaşamazsanız bu ülkelerin bağımsızlığını tehdit eden bir sonuca da varıyor. İşte, bu tip organizasyonlar yarışmalar her ülkenin kendi yerli yazılımı, kendi bilişimini geliştirme fırsatı da ortaya koyuyor" dedi.
oku