Girişimcilik Faaliyetleri

Kümelenme yönetimi ekibi, kümelenmenin yüksek nitelikli geleceğin üyelerinin başlıca kaynaklarından biri olduğu için girişimcilik faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Yeni girişimler, finansal kaynak ve deneyim eksikliğinden dolayı kırılgan olduklarından, özel bir dikkatle ele alınmaları gerekir. Bu nedenle kümelenme, yeni girişimcilere yardımcı olmak için ön kuluçka ve kuluçka merkezlerini işletmekte ve öğrencilerin, yeni mezunların ve akademisyenlerin iş hayatına girmelerine destek olmak için girişimcilik programları yürütmektedir.

Kuantum Ön Kuluçka Merkezi ve Mikro Kuluçka Merkezi Kahramanmaraş Teknokent'in yardımıyla Kahramanmaraş Teknokent Bilişim Kümelenmesi tarafından işletilmektedir. Ayrıca girişimcilere yönelik bir diğer hizmet de kendi işini kurmak isteyen girişimcilere finansal destek ve eğitim hizmetleri veren “TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Programı” dır.