Bilgi Paylaşımı ve Kümelenmenin Temsil Edilmesi

En son sektörel haber ve etkinlikler, yeni ulusal ve uluslararası finansman programları, ilgili mevzuatlardaki güncellemeler, eğitim ve bilgilendirme günleri, yarı zamanlı ve / veya staj fırsatları ile ilgili bilgiler üye e-posta bilgileri veri tabanı aracılığıyla kümelenme üyelerine düzenli olarak duyurulmaktadır. Ayrıca odalar, STK'lar vb. Kamu kurumları ile yapılan toplantılarda kümelenme temsil edilmekte ve kümelenme adına faaliyetler gerçekleştirilmektedir.